chuyên đề

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề”

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, TP. Cà Mau lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021, vừa được tổ chức tại huyện

Họp mở rộng, luận bàn chuyên đề

Tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 8 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực

Khai mạc Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX

Sáng nay 9/10, Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện và Phó Chủ tịch

Gần 120 đại biểu quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Sáng 14/3, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy