“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề”

Đại biểu tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, TP. Cà Mau.

“Nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực ngày càng nâng cao, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Từ việc bám sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe, phản ánh, đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề cử tri đặt ra; hoạt động tiếp xúc cử tri đã không ngừng đổi mới, đi sâu, đi sát nhân dân… góp phần xử lý kịp thời những bức xúc và dư luận xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của HĐND các cấp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế nhất định cần trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau”, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, thường trực HĐND các huyện, các xã đã có nhiều tham luận xoay quanh chuyên đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề”.

Khó khăn cụ thể được đưa ra, nhiều cái chung ở các địa phương đó là: Đoàn giám sát cần có sự thống nhất chung giữa các thành viên trước khi tiến hành giám sát; cần bố trí thành phần và thời gian giám sát phù hợp hơn; các đoàn giám sát cần tránh sự trùng lắp với nhau tại các đơn vị được giám sát; các cơ quan được giám sát cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo đúng yêu cầu; đồng thời có biện pháp đối với những đơn vị thực hiện chưa nghiêm chế độ này.

Điều quan trọng nhất là nội dung giám sát cần phải “đúng” và “trúng”, có vậy mới nâng cao được hiệu quả của công tác giám sát trong thời gian tới.

Dịp này, thường trực HĐND các huyện, TP. Cà Mau đã trao 21 phần quà, mỗi phần 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thới Bình.

Hội nghị giao ban lần thứ năm sẽ được tổ chức tại huyện Năm Căn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *