giám sát

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề”

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, TP. Cà Mau lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021, vừa được tổ chức tại huyện

Giám sát kết quả thực hiện sắp xếp trường, lớp, giáo viên tại huyện U Minh

Nằm trong chuỗi hoạt động, giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa

Công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả hơn

Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”

Giám sát 15 ngày đối với hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã có Quyết định thành lập Tổ công tác giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.