nhàu

Rộ tình trạng bán lá nhàu

Vài ngày gần đây, nhiều người dân tại xã Tân Lộc (huyện Thới Bình) và một số địa bàn lân cận thi nhau hái lá nhàu bán.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mua bán trái nhàu, lá nhàu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8916/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Công an tỉnh, các cơ quan báo đài,