nước ngoài

Vẫn còn tàu thuyền khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài

Công tác tuyên truyền cho ngư dân vùng biển, ven biển tuy được thực hiện nhưng nhìn chung hiệu quả chưa cao, đời sống một bộ phận người dân vùng biển,

Giai đoạn 2018 – 2020, Cà Mau có 758 lao động đi xuất khẩu nước ngoài

Chiều ngày 27/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH;) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án đưa lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc nước