OCOP

Khởi động Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; đồng thời là

Tăng tốc OCOP

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giờ không còn mới mẻ với nông dân Cà Mau, khi năm nào cũng có sản phẩm đưa vào danh sách và trụ

“Sân chơi lành” cho sản phẩm tiền OCOP Bài 2: Phụ nữ làm OCOP từ sản vật quê hương

Chiếm hơn 50% dân số, phụ nữ có mặt trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến, kinh doanh đến tiêu dùng thực phẩm, hàng hóa. Hơn ai hết,

“Sân chơi lành” cho sản phẩm tiền OCOP

Cà Mau xác định OCOP là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)

OCOP – thay áo mới vì chất lượng và thương hiệu

OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và chuỗi giá trị gia tăng;

“Lựa” trước khi “chọn”

Với điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế để hình thành các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản

Liên kết để nâng giá trị sản phẩm OCOP

Khi chả cá phi được chọn là sản phẩm OCOP của xã Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân); để chương trình thực hiện có hiệu quả, xã đã hỗ trợ người

Gắn kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới và OCOP

“Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tiếp tục được củng cố, đổi mới trong tổ chức và hoạt động; phát triển cả về số lượng và chất

Chung sức vượt khó sau đại hạn và đại dịch

Trong 6 tháng đầu năm, ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và đại hạn đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội (KT-XH)tỉnh nhà. Với tinh thần chung

Nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển du lịch

Để nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm thế mạnh của địa phương, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển đã vận động các hộ kinh doanh,