phiếu tín nhiệm

Ông Trương Dũng Tiến có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

Tiếp tục phiên làm việc tại Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX, chiều 6/12, Kỳ họp thông qua Nghị quyết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 đại

Huyện Năm Căn: Lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự tái cử

Sáng nay 6/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình trình nhân sự tái cử Đại hội đại