Ông Trương Dũng Tiến có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Trương Dũng Tiến – Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 38/51 phiếu, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Kế đến là Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện với số phiếu tín nhiệm cao 37/51 phiếu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân và Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thành Sỹ cùng có số phiếu tín nhiệm cao 36/51 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Dư Minh Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng với 14/51 phiếu, chiếm trên 26%; kế đến là ông Nguyễn Sơn Ca – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh với 10/51 phiếu. Ông Hùng cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất khi chỉ có 10/51 phiếu.

Phát biểu sau lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện cho rằng kết quả này cho chúng ta cái nhìn thực chất quá trình thực hiện nhiệm vụ của những người được đại biểu HĐND tỉnh bầu trong nửa nhiệm kỳ qua.

Qua đây, những người có số tín nhiệm thấp cần rút kinh nghiệm, phấn đấu hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri cũng như những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *