Ông Trịnh Minh Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ban Chấp hành Hội Khuyến Học tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả 5 năm xây dựng và phát triển Hội Khuyến học tỉnh và tổng kết công tác Khuyến học nhiệm kỳ 2013 – 2018 với nhiều kết quả nổi bật. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên thường xuyên được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có hơn 1 ngàn chi hội và ban khuyến học, với gần 119 ngàn hội viên, chiếm 19,6% dân số.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đã bình xét và công nhận 93.914 Gia đình học tập, 272 Dòng họ học tập, 273 Đơn vị học tập, 510 cộng đồng học tập khóm, ấp và 77 cộng đồng học tập cấp xã.

Với những đóng góp tích cực hỗ trợ giáo dục phát triển, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, Hội Khuyến học tỉnh đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của mình. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng từng bước đi vào nền nếp.

Đến nay đã có 20 trung tâm học tập cộng đồng được lồng ghép với trung tâm văn hóa, thể dục – thể thao, cơ bản khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, góp phần đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, việc triển khai Đề án 281 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Trong nhiệm kỳ, từ nguồn Quỹ khuyến học đã trao tặng 32.221 suất học bổng, trị giá gần 17 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và đạt thành tích xuất sắc trong học tập, tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng. Phong trào khuyến học – khuyến tài không ngừng phát triển, tạo niềm tin và sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng xã hội và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Khuyến học tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động toàn dân hưởng ứng, tham gia phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập để phong trào khuyến học – khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng vào chiều sâu, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội, làm cho phong trào khuyến học – khuyến tài phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập thực sự là phong trào của toàn dân, phát triển sâu rộng và vững mạnh. Phấn đấu vận động xây dựng Quỹ Khuyến học hàng năm đạt 20 tỷ đồng trở lên.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học tỉnh giai đoạn 2013 – 2018 và thành tích vận động, đóng góp tích cực kinh phí hỗ trợ cho học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh; cùng nhiều giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2013 – 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *