Phòng chống

Chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019

Nhằm tăng cường tính chủ động, sẵn sàng và hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019, trong hai ngày (14 và 15/2), Vườn Quốc gia

Mùa nắng nóng canh chừng “bà hỏa”

Mùa khô năm nay đến sớm và kéo dài hơn mọi năm, nên các ngành chức năng luôn chủ động trong công tác phòng chống cháy, nổ. Dù được các ngành

Phòng chống ma túy, mại dâm: Trách nhiệm chung của toàn xã hội

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước