phục vụ nhân dân

Dần hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin từ các phần mềm quản lý chuyên ngành

Cùng với việc triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), đã qua, nhiều sở, ngành tỉnh và hệ thống các ngành

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng "Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", hướng đến một