Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Tham dự khai trương có Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính quyền điện tử Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.

Trục liên thông văn bản quốc gia là nơi gửi, nhận, chia sẻ văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở nền tảng hạ tầng đó, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp (DN) bằng việc cải cách, hướng tới người dân, DN không phải đến cơ quan nhà nước, không phải gặp trực tiếp cán bộ, cắt giảm chi phí về thời gian và các chi phí khác cho DN, người dân, thay đổi cách làm truyền thống trước đó.

Nói về sự ra đời của Trục liên thông văn bản quốc gia, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này ra đời là một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số giữa các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ người dân, DN được tốt hơn, tiến tới Chính phủ phi giấy tờ. Nơi để gửi, nhận, chia sẻ văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước là Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trục liên thông văn bản quốc gia đi vào hoạt động được xem là bước đi quan trọng nhằm hướng đến một Chính phủ điện tử.

Thực hiện quyết định này, từ tháng 8/2018, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu, lựa chọn công nghệ nền tảng để xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ phân tán ngang hàng, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thử nghiệm kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia trước khi triển khai chính thức trên toàn quốc. 

Tháng 1/2019 Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cùng VNPT (đơn vị triển khai) tiến hành chuyển đổi hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ mới, thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử với 95 Bộ, ngành, địa phương; thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản của các Bộ, ngành, địa phương sau chuyển đổi.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đang hoạt động ổn định. Hiện có 95/95 cơ quan (gồm 31 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng) đã hoàn thành kết nối thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tính đến ngày 8/3, toàn bộ 95 cơ quan hoàn thành cập nhật mã định danh cơ quan. Từ ngày 19/1 – 8/3 đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó Thanh tra Chính phủ chưa phát sinh gửi văn bản điện tử. 
63/95 cơ quan đã chuẩn bị được máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (bảo đảm văn bản điện tử gửi, nhận thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia được thông suốt, an toàn, an ninh), 32/95 cơ quan đang sử dụng máy chủ bảo mật chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp. 85/95 cơ quan đã nâng cấp phần mềm, có dữ liệu văn bản phản hồi từ ba trạng thái trở lên, trong đó 42/85 cơ quan đã xử lý văn bản qua từ năm trạng thái trở lên.

Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được Văn phòng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh đối với hệ thống thiết bị, hệ thống ứng dụng.

Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nghị định quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo mật thông tin cá nhân, lưu trữ hồ sơ điện tử; giao Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản liên quan đến tiêu chí hồ sơ điện tử thay thế Nghị định 110/NĐ-CP. 
Để Trục liên thông văn bản Chính phủ đạt hiểu quả, Văn phòng Chính phủ xác định ngoài việc phải có công cụ, cơ sở kỹ thuật đồng bộ thì công tác truyền thông, đào tạo để mọi người dân, DN, cán bộ thực thi hiểu về dịch vụ công được cung cấp cũng vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ này ở địa phương được đặt lên vai Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Ở Trung ương thì Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông là hạt nhân trọng tâm, có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *