Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ động trong giới thiệu, quảng bá, phát triển các sản phẩm chủ lực

Sáng ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương tổ chức Hội thảo giới thiệu, quảng bá và

Các đề tài, dự án khoa học gần hơn với cuộc sống

Sáng nay 23/7, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN;)

Thêm “cần câu” để thoát nghèo

Nhờ thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, dự án “Nuôi sò huyết kết hợp với nuôi tôm sú trong