Sở Tài chính

Cà Mau triển khai quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện nội dung Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ

Tổng thu ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019 trên 5.000 tỷ đồng

Công tác quản lý, điều hành ngân sách của tỉnh năm 2019 đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,

Dừng hỗ trợ kinh phí giảm tổng đàn heo thịt

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện và TP. Cà Mau dừng