Tăng gia sản xuất

Vận động tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm phục vụ tết

Ngày 4/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 13, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Dự Hội nghị

Tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Đóng quân và quản lý địa bàn trên hướng biển Tây thuộc huyện U Minh, mặc dù điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn