Thị trường

Tăng trưởng GRDP năm 2020 của tỉnh khó có khả năng đạt như mục tiêu đã đề ra

Chiều ngày 2/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 5. Chủ tịch UBND

Nghiêm ngặt trong kiểm soát, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập tỉnh

Thời điểm này, nông hộ và các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tập trung tái đàn, tăng đàn, nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho thị

Nâng cao giá trị đặc sản Cà Mau trên thị trường

Ngày 6/9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mực khô cán,

Hợp tác – Liên kết – Thương hiệu – Thị trường

Từ năm 2014, Cà Mau triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; trong

“Thị trường du lịch Cà Mau mới và đầy triển vọng”

Saigontourist phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau vừa có chuyến khảo sát với mục đích mở rộng thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đây là