tố cáo

Nhiều chuyển biến tích cực trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã có nhiều chuyển biến tốt, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư KNTC, tranh chấp của

Cà Mau quan tâm sâu sát, trách nhiệm đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều ngày 19/6, Đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ông Ngô Sách