Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Phát huy sức mạnh đoàn kết ở cộng đồng dân cư

Sau một năm, người dân tại các khu dân cư lại có dịp cùng nhau ngồi lại chia sẻ những câu chuyện xóm làng, cùng nhìn lại những việc đã làm

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành tổ chức thành công đại hội điểm

Sáng 15/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành (TP. Cà Mau) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đại hội