Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành tổ chức thành công đại hội điểm

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Tân Thành không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kết quả, đến nay có hơn 1.670/1.983 hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, có 6/6 ấp trong xã giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp” ở khu dân cư được sự đồng tình hưởng ứng trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành đã tổ chức thu gom và xử lý gần 600m3 rác thải. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được 48 cuộc có hơn 3.000 người tham dự. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy.

Ông Trần Minh Lăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cà Mau: Các cấp, đoàn thể tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng đảng bộ, chính quyền. Tạo mối quan hệ tốt giữa đảng với nhân dân…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới; đồng thời, đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Tân Thành trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 34 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cử 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *