Trường

Giám sát kết quả thực hiện sắp xếp trường, lớp, giáo viên tại huyện U Minh

Nằm trong chuỗi hoạt động, giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau khai giảng năm học mới

Sáng 23/10, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.