UBND huyện Đầm Dơi

Các huyện và TP. Cà Mau thi diễn văn nghệ quần chúng

Tối 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi tổ chức khai mạc “Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Cà Mau lần

Vận động thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi chọn xã Tân Đức làm điểm chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tuyên truyền,