UBND Phường 9

UBND Phường 9: Thực thi quyết định cưỡng chế bằng một cam kết của người vi phạm

Dù đã bố trí lực lượng để thực hiện cưỡng chế, nhưng việc cưỡng chế vẫn không được thực hiện do vấp phải phản ứng gay gắt từ phía người vi

TP. Cà Mau: Chưa xử lý triệt để một hành vi vi phạm

Một hành vi xây dựng công trình không phép, dù các quy trình thiết lập thủ tục, ban hành quyết định xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục