Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Minh Chiến thăm và chúc tết cán bộ hưu trí

Sáng 27/1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Minh Chiến đến thăm, chúc tết nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 10/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc để lại cho đồng bào cả nước và các đồng chí trong Đảng. Di chúc có giá trị vô cùng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Minh Chiến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 19/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau họp công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy