Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Minh Chiến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn (trái) và Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Hồ Minh Chiến.

Thực hiện sự ủy nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phân công của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn công bố Quyết định số  1593-QĐNS/TW, ngày 30/10/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động cán bộ.

Theo đó, đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau được điều động, nhận nhiệm vụ công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 1/11/2019.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn thông tin, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có đồng chí Hồ Minh Chiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trao Quyết định và chúc mừng, mong muốn đồng chí Hồ Minh Chiến trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng bộ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ, lựa chọn, giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Hồ Minh Chiến vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Cà Mau vì đã có đóng góp cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện nhiệm vụ Đảng giao. Tỉnh ủy sẽ sớm củng cố, kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đảm bảo theo quy định.

Phát biểu chia sẻ, đồng chí Hồ Minh Chiến cảm ơn sự giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đồng chí thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thời gian qua. Ghi nhận sự tín nhiệm, tin tưởng của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng học tập, rèn luyện mọi mặt để thực hiện tốt vị trí công tác và nhiệm vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *