Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện thăm gia đình chính sách

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện thăm, tặng quà thương binh 4/4 Nguyễn Kỳ Hoàng.

Đến thăm các gia đình, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện bày tỏ vui mừng trước nghị lực phấn đấu, vươn lên ổn định đời sống và sự đoàn kết giúp đỡ nhau, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, đất nước của các thương binh.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, Chủ tịch HĐND tỉnh mong các gia đình thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức và nêu gương sáng trong các phong trào, các hoạt động của địa phương. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Phấn đấu đến năm 2020, không còn hộ gia đình chính sách nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *