xã Quách Phẩm Bắc

Tranh chấp từ việc hiến đất: Chính quyền địa phương lên tiếng

Một nghĩa cử đẹp được xác lập từ sự vận động hiến đất xây dựng trường học của địa phương để rồi đến nay, một hộ dân trên địa bàn xã

Quách Phẩm Bắc: Niềm tin mới, kỳ vọng mới!

Ngày 3 và 4/6 này, Đảng bộ và nhân dân xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi) ghi dấu mốc trong chặng đường phát triển của quê hương - Đại hội