xã Trí Phải

Trí Phải phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Từ nền tảng được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)” vào cuối năm 2015, những năm sau đó, xã Trí Phải (huyện Thới Bình) tập trung

Trí Phải: Hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội điểm

Thành tựu trong 5 năm qua tạo nền tảng vững chắc và động lực cho Đảng bộ và nhân dân xã Trí Phải (huyện Thới Bình) tổ chức thành công đại