y đức

Quan tâm hơn nữa vấn đề về y đức, chất lượng khám và chữa bệnh

“Vấn đề học phí của sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng của Trường Đại học Y dược Cần Thơ, xin chủ trương tạm ứng ngân sách địa phương

Học Bác, bồi dưỡng cho đội ngũ ngành Y về y đức

Mỗi cán bộ, giáo viên, tùy theo nhiệm vụ được giao, hàng năm tự đăng ký các nội dung làm theo gương Bác. Trong đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng