Tăng cường tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân

Qua 4 lần tổ chức kể từ khi ra mắt, “Cà phê kết nối doanh nghiệp” đã tạo được sự đồng thuận cao, đáp đứng được các mục tiêu lớn được đặt ra khi mới thành lập. Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân gặp gỡ, chia sẻ với doanh nghiệp tại buổi gặp mặt ngày 21/11 vừa qua.

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC); chú trọng công tác hướng dẫn, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, thu hút các nhà đầu tư đến với Cà Mau. Bên cạnh đó, hàng năm, trên cơ sở kết quả CCHC được công bố, tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả CCHC theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần để chỉ đạo, phân công cụ thể từng sở, ngành, địa phương, đề ra các giải pháp để khắc phục, nhằm tạo mọi điều kiện, thuận lợi nhất cho người dân, DN trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, với cái nhìn toàn diện, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính còn những hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa được thực thi nghiêm túc, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức vẫn còn thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ, gây bức xúc trong dư luận…

Để khắc phục những hạn chế trong CCHC, đồng thời tiếp nhận nhanh nhất phản hồi của người dân, tỉnh Cà Mau đã xây dựng và triển khai nhiều kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và cộng đồng DN. Theo đó, mô hình đối thoại trực tiếp với công dân, DN về cải cách TTHC ra đời và thực hiện từ năm 2012. Đây là hoạt động góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC với mục tiêu “huy động toàn xã hội tham gia vào quá trình cải cách TTHC theo Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ”.

Vừa qua, tỉnh Cà Mau cũng đã chính thức ra mắt mô hình “Cà phê kết nối DN”. Qua 4 lần tổ chức kể từ khi ra mắt, “Cà phê kết nối DN” đã tạo được sự đồng thuận cao, đáp ứng được các mục tiêu lớn đặt ra; là cầu nối, tạo mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo tỉnh và các DN, nhà đầu tư, qua đó lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, DN trong quá trình sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo động lực thúc đẩy các DN, nhà đầu tư đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian tới.

Việc tăng cường thông tin tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân, cộng đồng DN đã và đang thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương, nhằm cải thiện công tác phục vụ của chính quyền, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân và DN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *