Thông tin cảnh báo tàu cá phát trên tần số 8006 MHz vào lúc 10 giờ hàng ngày

Cụ thể, tại điểm b, khoản 1, Điều 5 và điểm b, khoản 1, Điều 6 của Quyết định trên, có quy định: “… phát thông tin cảnh bảo cho chủ tàu, thuyền trưởng trên tần số 8006MHz ở chế độ USB… ”.

Để thực hiện nội dung trên, Sở NN&PTNN đã giao cho Chi cục Thủy sản tiến hành trích xuất, phân tích, đánh giá dữ liệu từ Hệ thống giám sát tàu cá để lập danh sách tàu cá có thiết bị giám sát hành trình bị mất tín hiệu kết nối khi đang hoạt động trên biển; tàu cá hoạt động sai vùng biển; những tàu cá có lịch sử hành trình trùng nhau và tàu cá không thay đổi vị trí.

Đồng thời, phát thông tin cảnh báo định kì trên tần số vô tuyến điện thông qua “Đài bờ thủy sản Cà Mau” với tần số 8006 MHz ở chế độ USB vào lúc 10 giờ hàng ngày.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Đây là công việc để thông báo, nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển nắm, nhằm khắc phục các vi phạm (hoặc có dấu hiệu, nghi vấn vi phạm) quy định khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước khi củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính”.

Ảnh minh họa.

Song song đó, để đảm bảo tất cả chủ tàu, thuyền trưởng nắm được nội dung nêu trên, Sở NN&PTNN yêu cầu Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Ban Quản lý các cảng cá, Thanh tra Sở và các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát lại các kế hoạch, chương trình, hoạt động thường xuyên của đơn vị để lồng ghép vào công tác tuyên truyền, thông tin đến ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng trong quá trình hoạt động trên biển thường xuyên, định kì mở máy thu, phát sóng vô tuyến điện trên tàu ở tần số nêu trên để nắm.

Ban Quản lý các cảng cá; Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng cá thực hiện việc niêm yết nội dung này tại trụ sở và tuyên truyền khi tàu cá thực hiện các thủ tục ra, vào cảng cá.             

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng đóng tại địa phương tuyên truyền, phổ biến khi tàu cá thực hiện thủ tục ra, vào cửa biển để cho các chủ tàu, thuyền trưởng biết và thực hiện theo quy định.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo UBND cấp xã có tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình: Triển khai nhanh đến ban nhân dân, lực lượng đoàn thể cấp ấp để thông báo, tuyên truyền, phối hợp thông báo để đảm bảo tất cả chủ tàu nắm thông tin và thực hiện theo quy định; thông báo trên trạm phát thanh và niêm yết nội dung này tại trụ sở UBND cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *