Triển lãm chủ đề “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn xem triển lãm.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ  do các triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt Nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20; Phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam và phiên bản các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những  tư liệu, ấn phẩm, hiện vật và  bản đồ tại cuộc triển lãm đã khẳng định nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

 Cuộc triển lãm nhằm thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, học sinh trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *