Tuyên truyền lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Hơn 50 hộ dân trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân) được tuyên truyền về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Tại buổi tuyên truyền, các chủ phương tiện đánh bắt thủy sản trên địa bàn được thông tin thêm về quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản khác có liên quan của Trung ương, của tỉnh về bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; những hình thức xử phạt đối với các trường hợp không trang bị, vận hành, duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định; giới thiệu hệ thống quản lý, điều hành, giám sát tàu cá của tỉnh và tính năng của các thiết bị giám sát tàu cá của tỉnh…

Đồng thời, các đơn vị cung cấp thiết bị đưa ra phương án triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá.

Việc tổ chức lắp đặt thiết bị cho tàu cá trên địa bàn tỉnh chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 15/9/2018 đối với nhóm tàu cá đã vi phạm vùng biển nước ngoài được chuộc về, đã chấp hành xong án và hiện đang hoạt động khai thác hải sản; nhóm tàu cá chưa vi phạm vùng biển nước ngoài mà thuộc quyền sở hữu của chủ tàu đã có vi phạm vùng biển nước ngoài; nhóm tàu cá đóng mới, nâng cấp theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Giai đoạn 2: Hoàn thành vào tháng 12/2018, đối với các số lượng tàu cá còn lại.

Trong đó, ở giai đoạn 1, thị trấn Cái Đôi Vàm có 3 tàu đóng theo Nghị định 67 sẽ bắt buộc phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trước ngày 15/9/2018.

Sau khi hết thời hạn, tỉnh sẽ không cho ra khơi đối với tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo kích thước quy định.

Đây là nỗ lực của tỉnh Cà Mau nói riêng và của cả nước nói chung, trong việc khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *