Y tế Cà Mau: Nổi bật trong hoạt động cải cách

Nâng cao chất lượng phục vụ

Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch năm 2017, giao các phòng, ban của Sở, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác; xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát thường xuyên cơ sở, nhất là trong hoạt động phòng chống dịch bệnh và chỉ đạo y tế cơ sở. Chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành trong các lĩnh vực: Khám, chữa bệnh, phòng bệnh, dược, xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ và các chương trình mục tiêu y tế. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai các dự án, chương trình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa liên thông, quy trình xử lý văn bản Văn phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý, quản lý điều hành hoạt động và thực hiện rút ngắn thời gian bộ TTHC thuộc thẩm quyền Sở Y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử trong ngành Y tế; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện y đức, y nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Đặc biệt là thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Đề án chương trình “Tiếp sức người bệnh” tại các cơ sở y tế; Quyết định số 3638/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Tổng số lần khám bệnh 8.081.330 lần, bình quân 6,6 lần khám/người/năm: đạt 146,7% kế hoạch năm (cùng kỳ 5,7 lần, đạt 126,7%). Công suất sử dụng giường bệnh tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh đạt 81,8% (cùng kỳ 89,4%); 5 bệnh viện đa khoa đạt 114,1% (cùng kỳ 119,2%); 4 trung tâm y tế huyện, thành phố đạt 68,1% (cùng kỳ 74,3%); 7 phòng khám đa khoa khu vực đạt 66,5% (cùng kỳ 70%).

Các bệnh viện đã thực hiện tốt việc khám sàng lọc, điều trị ngoại trú để giảm tải. Trong năm 2017, có 4/14 bệnh viện quá tải từ 5 – 34% và có 10/14 đơn vị có công suất sử dụng giường bệnh đạt dưới 91% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đã được cải thiện rõ rệt. Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ngành Y tế Cà Mau đã và đang đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại

Các cơ sở y tế trong tỉnh đã được quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hóa để kêu gọi đầu tư các trang thiết bị hiện đại trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành đã áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện. Cụ thể, phần mềm có các phân hệ quản lý bệnh nhân từ đầu vào đến đầu ra, có các phân hệ quản lý bệnh viện toàn diện, bao gồm quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý hành chính… Những hệ thống này trước đây còn rời rạc, nay đã được xây dựng trên một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư trang thiết bị tiên tiến, ứng dụng thành công công nghệ y học hiện đại trong khám, chữa bệnh đạt hiệu quả cao. Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nên việc chẩn đoán, điều trị của các y, bác sĩ được hỗ trợ đắc lực.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tiếp tục nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 và Đề án bệnh viện vệ tinh do Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh chuyển giao; đang đào tạo cán bộ và lựa chọn cấu hình thiết bị chuyên khoa ngoại – chấn thương, tim mạch, ung bướu; tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo Đề án được phê duyệt.

Bệnh viện Sản – Nhi tiếp nhận chuyển giao của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Từ Dũ – TP. Hồ Chí Minh, gửi đào tạo cán bộ theo các hợp phần của Đề án.

Tại các bệnh viện, các phòng khám, quy trình khám, chữa bệnh được bố trí hợp lý, logic, rút ngắn thời gian chờ khám của bệnh nhân, giảm ùn tắc. Còn trong các khoa, đều có quy định cụ thể đối với bác sĩ, y tá, điều dưỡng… nên không thể đùn đẩy trách nhiệm.

Song song đó, Sở Y tế quyết liệt chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trong toàn ngành thực hiện đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám, điều trị. Theo đó, tất cả các cơ sở y tế trực thuộc đều thực hiện đơn giản hóa các thủ tục, quy trình khám, chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế…, niêm yết công khai, minh bạch để mọi người dân đến cơ sở đều được biết và giám sát.

Sở Y tế chỉ đạo duy trì tốt việc lấy ý kiến phản hồi của người bệnh, người dân thông qua đường dây nóng và các cuộc thăm dò ý kiến; từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm, thiếu sót của cá nhân, đơn vị có liên quan.

Nhìn lại một năm đã qua, trong nỗ lực chung của tỉnh thực hiện năm cải cách hành chính, ngành Y tế Cà Mau đã có những bước tiến nổi bật với những cách làm hay, tạo được sự đồng thuận cao. Hiệu quả của những cách làm ấy là minh chứng sinh động cho sự quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo dựng sự tin cậy, nâng mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động y tế tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *