Sản xuất bột đạm tôm xuất khẩu

Quy trình sản xuất bột đạm tôm có cách làm là tận dụng các nguyên liệu bỏ đi từ dịch tôm thủy phân sau khi thực hiện công đoạn cô đặc còn nhiều tạp chất như vỏ, râu, rác…, bằng những kỹ thuật tiên tiến, máy móc hiện đại để sản xuất bột đạm dạng khô, đóng gói xuất khẩu; vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu bỏ đi vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Cán bộ ngành chức năng tham quan quy trình sản xuất bột đạm tôm.

Đề án có tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, trong đó Trung tâm Khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp 500 triệu đồng đầu tư máy móc, thiết bị. Thiết bị công nghệ được đầu tư tiên tiến, hiện đại, đảm bảo yêu cầu quy trình sản xuất bột đạm tôm, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Với quy mô công suất 624 tấn sản phẩm/năm, tổng doanh thu thuần dự kiến 53 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế là trên 2 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, còn giải quyết việc làm cho khoảng 30 lao động ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *