113 thí sinh không thi môn Ngữ văn

Cũng như ngày thi đầu, ngày thi thứ 2, các thí sinh có mặt rất sớm tại các điểm thi.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Thí sinh bắt đầu làm bài từ lúc 7h30 phút và kết thúc bài thi lúc 10h30 phút.

Giám thị phát giấy thi cho các thí sinh.

Ngữ văn là một trong ba môn thi bắt buộc, do đó tỷ lệ thí sinh thi rất cao, 7.468 đăng ký, có mặt 7.355, đạt tỷ lệ 98,5%.

Tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi luôn được đảm bảo.

Với nội dung đề thi khá hay và câu hỏi mở, nhiều thí sinh tỏ ra vui mừng vì đã hoàn thành khá tốt phần thi môn Ngữ văn.

Niềm vui của các thí sinh sau khi hoàn thành tốt môn thi Ngữ văn.

Chiều nay, 2.849 thí sinh sẽ bước vào thi môn Vật lý, bắt đầu làm bài thi từ 14 giờ 30 và kết thúc vào 16 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *