Bộ đội Biên phòng Cà Mau Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần vượt khó hoàn thành nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, duy trì nền nếp Ngày chính trị, văn hóa tinh thần và triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) huấn luyện thực hành sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới.

Gắn công tác xây dựng Đảng với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% chi bộ, đảng bộ và đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị và huấn luyện hàng năm đạt 100% về nội dung, thời gian; trên 98,5% quân số tham gia; kiểm tra đánh giá, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi. Các đơn vị duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ quy định, nhất là thông báo thời sự, đọc báo, xem tivi, 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần; sinh hoạt đối thoại dân chủ; giữ vững lề lối làm việc, lễ tiết tác phong quân nhân, trật tự nội vụ, vệ sinh gọn gàng, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh. Gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với các phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, cuộc vận động “10 xây, 10 chống” trong BĐBP.

Những năm qua, BĐBP tỉnh được đầu tư xây dựng doanh trại, vật chất, tài liệu, kinh phí bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu ngày càng tốt hơn; với phương châm huấn luyện “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

Thượng tá Võ Văn Sử – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết, hàng năm Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện cụ thể, sát thực tế, bảo đảm thống nhất, chính quy, khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện. Tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị sát với nội dung, chương trình huấn luyện; lựa chọn xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Bằng phương pháp kết hợp giữa huấn luyện tập trung với cá nhân tự nghiên cứu, đội ngũ cán bộ các cấp đã nắm vững những nội dung cơ bản của Điều lệ công tác tham mưu tác chiến; công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu; công tác hậu cần, kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; các chỉ thị, nghị quyết, quy định về xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện; các chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… Trên cơ sở đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy khi có tình huống xảy ra. Trong quá trình huấn luyện, các vật chất, trang bị, phương tiện được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, sẵn sàng cơ động chiến đấu trong mọi tình huống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *