Bộ đội Biên phòng thi đua học Bác

Chào cờ trên đảo Hòn Chuối.

Cụ thể, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác, BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí trên cấp, quỹ vốn đơn vị, tiết kiệm chi tiêu, đưa công tác quản lý, sử dụng tài chính vào nền nếp, phục vụ tốt cho các hoạt động của đơn vị.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo, đơn vị phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “BĐBP Cà Mau chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua quyết thắng hàng năm, thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp dân phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo… Kết quả, đã phối hợp vận động xây dựng đưa vào sử dụng 1 dự án nước sạch, trị giá 500 triệu đồng; 1 trường học tại đảo Hòn Chuối, trị giá 500 triệu đồng; 3 cây cầu bê-tông, trị giá 405 triệu đồng; sửa chữa, đào đắp 46,5km đường giao thông nông thôn; đào đắp móng, mố cầu và vận động nhân dân làm lộ đất đen, lộ bê-tông…, có 215 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các công trình đều hoàn thành đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh quản lý và thực hiện hiệu quả Dự án hỗ trợ vay vốn với số vốn 212 triệu đồng cho 11 hộ dân vay phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 18 lớp tập huấn hướng dẫn nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng hoa màu; giúp dân lao động sản xuất 365 ngày công; thu hoạch và chăm sóc 360ha hoa màu…

Phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện chương trình đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng vùng sâu, ven biển, hải đảo… Kết quả, đơn vị tham gia 338 ngày công xây dựng, sửa chữa 25 phòng học, vận động 105 em học sinh bỏ học trở lại trường; cán bộ trực tiếp giảng dạy “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối, có 23 em theo học; vận động tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn Biên phòng trị giá 282 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị nhận đỡ đầu 38 em học sinh nghèo hiếu học với số tiền 500 ngàn đồng/em/tháng.

Bên cạnh đó, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, xây dựng đơn vị chính quy, nền nếp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, sai trái, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích, hình thức.

Năm 2018, BĐBP tỉnh có 1 tập thể, 1 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng về điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *