Chỉ thị 05

Tân Thành – Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phường Tân Thành (TP.Cà

Lan tỏa phong trào học Bác

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chỉ thị 05 tạo động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Thành ủy Cà Mau đã xây dựng nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là “Tăng cường công

Bộ đội Biên phòng thi đua học Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã thi đua học tập và

Khen thưởng 25 cá nhân và 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Ngày 30/8, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập