Khen thưởng 25 cá nhân và 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, có hiệu quả, đi vào cuộc sống; được nhân dân đồng tình hưởng ứng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo đó, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp huyện, thành phố khen 281 tập thể và 410 cá nhân, cấp tỉnh khen 46 tập thể và 56 cá nhân, cấp Trung ương khen 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập Bác. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng về gương người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tại hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình chia sẻ những cách làm, bài học kinh nghiệm trong quá trình nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình khẳng định: Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân.

Biểu dương và đánh giá cao những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Tổ chức triển khai, thực hiện tốt chuyên đề bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, nhất là việc cụ thể hóa kế hoạch làm theo của cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên , công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đồng thời chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực trong học tập và làm theo Bác, tạo sức hấp dẫn và sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bộ phận, phải thực sự nêu gương như Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, không để xảy ra tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình chỉ rõ. 

Dịp này, 35 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *