Lan tỏa phong trào học Bác

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 3 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Nguyễn Chí Nguyện (bìa trái), Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng bồn bồn ấp Hiệp Hòa (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi), đại diện tập thể nhận bằng khen.

Lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả hơn

Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chọn nội dung: Tập trung chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tác động tích cực đến việc nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ; đồng thời gắn “nêu gương” với Quy định về những điều đảng viên không được làm, qua đó giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả hơn.

Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; lựa chọn một số công việc trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tổ hợp tác trồng bồn bồn ấp Hiệp Hòa (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) không chỉ phát triển kinh tế gia đình hội viên, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo việc làm, giúp nhiều chị em phụ nữ có thêm thu nhập.

Người tốt, việc tốt từ cơ sở

Về ấp Ông Định (xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) cảm nhận sự “thay da đổi thịt” của mảnh đất và con người nơi đây. Đường bê-tông phủ kín ấp, trụ sở sinh hoạt văn hóa khang trang, đầy đủ các thiết chế phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bí thư Chi bộ ấp, ông Nguyễn Minh Dương chia sẻ: “Ban Chi ủy luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong mọi việc làm theo Bác, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ Trong sạch vững mạnh. 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có ý thức tự giác, thể hiện bằng việc làm cụ thể của mỗi người, từ đó tạo sức lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội nhân dân ngày được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/người/năm. Thực hiện hoàn thành nghị quyết Đảng bộ xã về xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Tân Ân Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017”.

Tổ hợp tác trồng bồn bồn ở ấp Hiệp Hòa (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) là mô hình liên kết phát triển kinh tế trên địa bàn xã đang ngày càng phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Chí Nguyện, Tổ trưởng Tổ hợp tác cho biết, tổ hiện có 18 hội viên, các hội viên đều hăng hái tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tạo việc làm cho con cháu và bà con láng giềng xung quanh. Nhiều hội viên vươn lên làm kinh tế hộ gia đình với mức thu nhập từ 10 triệu đồng mỗi tháng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Các hội viên trong tổ không những chia sẻ với nhau về vốn làm ăn, mà còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Làm kinh tế giỏi, Tổ hợp tác trồng bồn bồn ấp Hiệp Hòa là chỗ dựa về kinh tế để nhiều hội viên giúp nhau vượt khó vươn lên.

Học Bác, Chi bộ và nhân dân ấp Ông Định (xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) chung sức thay đổi diện mạo nông thôn ấp ngày càng khởi sắc.

Ông Bùi Chí Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chánh, nhận định: “Việc các thành viên trong ấp Hiệp Hòa liên kết với nhau thành tổ hợp tác làm kinh tế có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất làm ăn và tiêu thụ sản phẩm, giúp nhiều hội viên vượt khó vươn lên, cải thiện cuộc sống, làm giàu chính đáng và xây dựng địa phương giàu đẹp. Đây là một điển hình trong toàn tỉnh được Tỉnh ủy tuyên dương sau 3 năm thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành tích rất đáng biểu dương này có ý nghĩa cổ vũ, động viên các hội viên khác cùng cố gắng học tập Bác, làm kinh tế giỏi”.

Tỉnh ủy Cà Mau xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và các năm tiếp theo là tiếp tục đưa Chỉ thị 05 vào đời sống, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thành phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập chuyên đề bằng nhiều hình thức thiết thực, nghiêm túc, hiệu quả, nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *