Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên dạy chữ Khmer

Trong thời gian tập huấn, 50 học viên là giáo viên dạy chữ Khmer sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản, quan trọng, gồm các chuyên đề: Các hình thức tổ chức quản lý, dạy và học; đánh giá chương trình sách giáo khoa tiếng Khmer; trang bị các kỹ năng cơ bản và kỹ năng sư phạm trong hoạt động dạy và học chữ Khmer theo phương pháp giao tiếp; nâng cao kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc Khmer và các kỹ năng cần phát triển cho học sinh trong việc dạy chữ Khmer; các kỹ năng, phương pháp dạy học tiếng Khmer theo định hướng phát triển năng lực. Tham gia giảng dạy là các giảng viên Trường Đại học Trà Vinh.

Ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, yêu cầu: Các giáo viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những nội dung kiến thức mới vào giảng dạy để nâng cao chất lượng lớp tập huấn. Mỗi học viên tham gia tập huấn cần khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, tích cực học tập, tập trung theo dõi, lắng nghe, tiếp thu các kiến thức được trang bị, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung kiến thức đó trong quá trình công tác ở đơn vị sau này.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên dạy chữ Khmer lần này là hết sức cần thiết, giúp cho đội ngũ giáo viên phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường và tham gia giảng dạy chữ Khmer trong dịp hè ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ kết thúc ngày 25/5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *