Cà Mau: 36 điểm truy cập internet miễn phí phục vụ người dân

Hội thảo đánh giá kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truyền nhập internet công cộng tại Việt Nam” được triển khai thực hiện tại Cà Mau, cũng như định hướng tính bền vững sau khi dự án kết thúc, được tổ chức tại Thư viện tỉnh Cà Mau sáng 6/1.

60 máy tính được lắp đặt tại 36 điểm truy cập, trong đó tại Thư viện tỉnh 40 máy, số còn lại được lắp đặt tại thư viện các huyện, xã và bưu điện văn hóa xã.

Đánh giá về tính hiệu quả của dự án, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau: “Dự án được thực hiện đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ, hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế – xã hội mà việc tiếp cận công nghệ thông tin mang lại. Thông qua việc khai thác hiệu quả thông tin trên internet mà rất nhiều người dân, hộ gia đình, thanh thiếu niên đã chuyển đổi nhận thức, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt. Qua đây cũng đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị”.

Đến tháng 7/2017, dự án kết thúc, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau tham mưu để UBND tỉnh có kế hoạch triển khai duy trì hoạt động của Dự án đến năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *