Cà Mau đã có cơ sở điều trị người nghiện ma túy bằng Methadone

Cơ sở điều trị Methadone đặt tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

Cà Mau hiện đang quản lý trên 900 người nghiện ma túy và số tái nghiện cũng chiếm tỷ lệ cao, do đó việc sớm đưa vào điều trị bằng Methadone cho người nghiện là điều rất cần thiết.

Methadone có tác dụng giảm đau, giảm ho, êm dịu, giảm hô hấp và gây nghiện, nhưng gây khoái cảm yếu. Điều trị thay thế bằng thuốc Methadone sẽ làm giảm cảm giác thèm và tần suất sử dụng các chất dạng thuốc phiện. Việc khai trương cơ sở điều trị sẽ góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện và nguy cơ lây nhiễm HIV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *