Cà Mau giảm 614 hộ nghèo dân tộc thiểu số trong năm 2019

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào chiều ngày 27/12.

Năm 2019, tình hình sản xuất và đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình, dự án, chính sách tiếp tục được các cấp, các ngành và các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện khá quyết liệt và đạt những kết quả tích cực. Qua đó góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nói chung, hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS nói riêng cải thiện đời sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Hạ tầng nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng vùng DTTS tiếp tục được quan tâm, ưu tiên tập trung đầu tư, tạo điều kiện giao thương, lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng.

Đặc biệt, tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc tổ chức lễ, tết truyền thống trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

Thực hiện các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thành theo tiến độ, đạt 100% kế hoạch.

Đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng công trình cho 8 xã khu vực III và 57 ấp đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; các địa phương thụ hưởng đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 74 công trình mới, duy tu bảo dưỡng 59 công trình giao thông nông thôn, hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, có 70 công trình mới, 57 công trình duy tu bảo dưỡng đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS; sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác cho mục tiêu hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *