Cà Mau không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Nông dân xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, chăm sóc hoa, chuẩn bị bán tết. Ảnh: LÊ TUẤN

Chỉ thị nêu rõ, cần tập trung triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2017 và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đến các chi bộ để quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực tết.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng năm mới, tổng kết năm, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị và 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/2017) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương. Thực hiện tốt việc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử… để nhân dân thăm viếng, tham quan trong dịp tết. Phát động nhân dân sửa chữa cầu, đường giao thông, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, nông thôn. Thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc thăm, chúc tết, tặng quà thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/ 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017. Không bắn pháo hoa trong dịp tết, dành thời gian, kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT/TTg, ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo đảm phương tiện giao thông để nhân dân đi lại được thuận lợi, mức độ an toàn cao, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp tết. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tình hình khiếu kiện trước tết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc và bảo vệ cơ quan trong thời gian nghỉ tết, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra và thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt. Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, nhất là sau thời gian nghỉ tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa mọi hoạt động công tác, sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Yêu cầu các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để mọi người học tập, noi theo; đồng thời chịu trách nhiệm lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; kịp thời báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động đón tết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng năm mới, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đồng thời, có trách nhiệm nắm tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *