Cà Mau: Triển khai Luật An ninh mạng năm 2018

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng năm 2018.

Theo đó, các đại biểu đã được thông tin những nội dung chính về Luật An ninh mạng năm 2018.

Luật này có 7 chương, 43 điều, trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành.

Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đây là đạo luật quan trọng góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các địa phương nắm rõ các quy định của luật; từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an ninh mạng thời gian tới; đồng thời triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của luật, sớm đưa các quy định của luật vào thực tế cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *