Cái Nước: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Lý Hùng Kiến, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Hùng Em (trái) được bầu đắc cử Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước.

Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với hạn hán xâm nhập mặn và dịch bệnh xảy ra, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện, huyện Cái Nước thực hiện đạt và vượt 25/29 chỉ tiêu kinh tế – xã hội so với Nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Năm 2017, HĐND huyện Cái Nước đề ra 28 chỉ tiêu và 12 nhóm giải pháp, quyết tâm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp thủy sản theo hướng bền vững. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%, bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí và xây dựng xã Hòa Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Kỳ họp còn thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung ông Huỳnh Hùng Em (Huỳnh Quốc Hùng), Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, thay ông Phan Thế Bạo đã được UBND tỉnh điều động luân chuyển công tác về tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *