Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Đại tá Nguyễn Quang Hà – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Trước đó, vào ngày 19/3, thời điểm tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, thực hiện kế hoạch và Quyết định của Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã điều động tăng cường 40 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Xác định rõ nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”, sau gần 3 tháng tăng cường, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cà Mau đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh và Bộ Chỉ huy tin tưởng giao cho.

Trong thời gian tăng cường, các cán bộ, chiến sĩ giữ mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là gần gũi, gắn bó với nhân dân địa phương, tích cực tuyên truyền cho nhân dân biên giới hiểu rõ mức nguy hại của dịch COVID-19 để chung sức phòng, chống.

Sau buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giải quyết cho các cán bộ, chiến sĩ nghỉ tranh thủ thời gian 5 ngày, sau đó tiếp tục trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *