Cần chỉ rõ mặt được, chưa được trong công tác phối hợp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị thông qua 4 nội dung chính: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh năm 2018; kết quả thực hiện công tác phối hợp năm 2018; đánh giá, nhận xét những mặt làm được, chưa làm được trong công tác phối hợp; chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có những thuận lợi và khó khăn nhất định, song với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và UBND, sự phấn đấu nỗ lực của các sở, ngành nên kết quả đạt được khá toàn diện, với 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sinh khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri khá chặt chẽ, năm 2018 tiếp nhận 417 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và lần lượt được giải quyết đúng trình tự, thời gian quy định…

Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các đơn vị đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh năm 2018.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế: Một số đại biểu cho rằng từ dự thảo báo cáo chỉ nêu 2 mặt chưa làm được, là rất ít. Thực tế còn rất nhiều việc cần ngồi lại, bàn bạc rút kinh nghiệm, đặc biệt là phải bám sát từng nội dung quy chế phối hợp để đánh giá cụ thể những mặt làm được, chưa làm được để chấn chỉnh ngay.

Có ý kiến cho rằng việc tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri ở cấp xã còn mang tính sắp xếp, hình thức, đối tượng cử tri đa phần là cán bộ ấp, nhân dân ít được tạo điều kiện để tham gia nên chưa đáp ứng tốt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chậm giải quyết, kéo dài, gây bất bình. Vai trò Chủ tịch MTTQ xã chưa được phát huy, do bố trí con người làm mặt trận xã chưa tương xứng, tiếng nói chưa tác động mạnh đến nhân dân…

Ông Dương Huỳnh Khải cho rằng: “Trước khi tổ chức kiểm điểm công tác phối hợp, thường trực của 3 đơn vị cần ngồi lại bàn bạc thống nhất nội dung kết quả công tác phối hợp năm qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm tới, để chất lượng kiểm điểm đạt hiệu quả cao hơn. Sắp tới, 3 đơn vị tiếp tục phát huy những mặt làm được, đồng thời đổi mới phương thức, nội dung quy chế phối hợp; cũng như khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp từng năm. Cần có những hình thức mới, sáng tạo trong tiếp xúc cử tri, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn tâm tư, nguyện vọng người dân…”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *