Cần làm tốt công tác chính trị nội bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị

Huyện ủy Đầm Dơi được Tỉnh ủy chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Đến nay, công tác triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn đại hội đảng bộ các cấp được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc.

Hầu hết cấp ủy, đảng viên đều nắm vững yêu cầu nội dung của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Hiền cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, phân công từng thành viên chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội XV Đảng bộ huyện.

Đến ngày 30/12/2019, Huyện ủy chỉ đạo đại hội hoàn thành 284/284 chi bộ trực thuộc đảng ủy.

Đảng bộ xã Tân Dân và Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện là hai đơn vị chỉ đạo đại hội điểm của huyện. Trong đó, Đảng bộ xã Tân Dân thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đại hội bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ và Trưởng ấp, khóm được trẻ hóa và trình độ được nâng lên.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, đến nay huyện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị gửi cho các đảng ủy, chi bộ đóng góp ý kiến; đồng thời xây dựng hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV.

Dự kiến số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 41 thành viên (có 34 thành viên  tái cử), trong đó nữ 6 người, chiếm 14,63%; Ban Thường vụ Huyện ủy 13 thành viên.

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội XV Đảng bộ huyện diễn ra trong 3 ngày, phiên trù bị vào ngày 28/6, phiên chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 29/6, với 249 đại biểu chính thức dự đại hội.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đại hội, do thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở chậm so với kế hoạch.

Hiện huyện mới chỉ đạo hoàn thành 2 đơn vị đại hội điểm. Ngoài ra, huyện có 12 đồng chí Huyện ủy viên chưa có quyết định tuyển dụng; 5 đồng chí Huyện ủy viên và 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị, chưa có Bằng cao cấp lý luận chính trị.

Huyện đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét công nhận đối với 12 đồng chí Huyện ủy viên chưa có quyết định tuyển dụng; sớm mở lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị để huyện cử 5 đồng chí Huyện ủy viên và 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đi học, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Phát huy dân chủ trực tiếp trong Đảng bộ và ở mỗi đại biểu dự đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cân nhắc và chọn Đảng bộ huyện Đầm Dơi làm đơn vị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, đồng thời là đơn vị bầu trực tiếp Bí thư.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Huyện ủy Đầm Dơi cần thực hiện nghiêm túc và quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Phát huy dân chủ trực tiếp trong Đảng bộ và ở mỗi đại biểu dự đại hội, thể hiện nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ của nhân dân.

Lưu ý nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong Đảng bộ, trong nhân dân. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Đảng bộ; chống các biểu hiện dân chủ, hình thức, cực đoan, bè phái mất dân chủ. Chính vì thế, cần làm tốt công tác chính trị nội bộ”.

Liên quan đến công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cấp ủy tái cử và giới thiệu cấp ủy mới phải đủ điều kiện về tiêu chuẩn và phải thực hiện đúng quy trình, quy định và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ban Thường vụ Huyện ủy phải quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không để bất cứ tác động nào từ bên ngoài ảnh hưởng đến công tác nội bộ, cố gắng tạo môi trường thông tin dư luận trong lành; rà soát lại tất cả các vụ việc, từng cơ quan, đơn vị để giải quyết thỏa đáng.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong quần chúng nhân dân trước thềm đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *